fbpx

Акредитирани предавања

Во тек се предавања за лекари и фармацевти на тема CBD – респектибилен потенцијал во третман на анксиозни растројства, во повеќе градови во Македонија.

Одржани предавања во: Скопје, Битола, Тетово, Прилеп.

Предстојни предавања во: Струмица, Штип, Кочани, Охрид, Куманово, Велес

Следно предавање ќе се одржи во Струмица на 16.10.2019 (среда) во хотел Сириус

Предстојно акредитирано предавање за фармацевти во Скопје на тема Ревагра – докажана терапија за третман на еректилна дисфункција

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА, ПРОДОЛЖЕТЕ КОН ИСТАТА.

You have Successfully Subscribed!