fbpx

Акредитирани предавања

Во тек се предавања за лекари и фармацевти на тема CBD – респектибилен потенцијал во третман на анксиозни растројства, во повеќе градови во Македонија.

Одржани предавања во: Скопје, Битола, Тетово, Прилеп, Струмица.

Предстојни предавања во: Штип, Кочани, Охрид, Куманово, Велес.

Следно акредитирано предавање за фармацевти ќе се одржи во Скопје на тема Ревагра – Ја враќа спонтаноста на вашата игра на 29.10.2019 во ресторан Ден и Ноќ.