fbpx

Оглас за откуп на канабис

CBD го намалува оштетувањето на белите дробови предизвикано од COVID-19

Во една нова студија, научниците покажаа дека ЦБД - еден од не-психоактивните канабиноиди во канабисот, го намалува оштетувањето на белите дробови кое се јавува како последица на цитокинската бура предизвикана од COVID-19, преку зголемување на нивото на природен...

Соопштение за јавноста – Историјата се пишува денес: Обединети Нации го признаваат медицинскиот канабис

По 60 години статус кво, 3 години научни прегледувања од СЗО и 2 години дипломатски дискусии, денес Обединетите нации конечно го повлекоа канабисот од Класа IV со „статус на забранета супстанца” според Единствената конвенција. Повеќе информации на следниот...

НОВИ ПРОИЗВОДИ СО ЕКСТРАКТИ ОД КАНАБИС
НАЈВИСОКИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЦБД НА ПАЗАРОТ

KANOIL gold nut 25% CBD KANOIL life 30% CBD Согласно најновите сознанија за комплементарното дејство на канабидиолот со маслата од орев и авокадо, ги креиравме Каноил Ексклузив производите кои поради синергизмот на двете состојки значително го подобруваат имунолошкиот...

О Г Л А С

 Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ откупува:

 Cannabis floss врста богата со канабидиол (CBD) како активна супстанца во билката од Македонски производители

Сите заинтересирани при апликација потребно е да ги поседуваат и достават следниве документи:

 

  1. Flow-chart за следливост на секое правно лице/лица кои ги вршат активностите од фазата на набавка на материјалот за сеење/садење, одгледување, собирање, сушење, селектирање, обработка, уситнување, деконтаминација и други фази кои се вршат до пакување во контактна амбалажа
  2. Доказ за запишување на секое правно лице/лица во Централниот регистар на РСМ за соодветните активности кои ги изведува во процесот
  3. Спецификации за квалитет на употребениот семенски материјал или друг материјал за сеење/садење, почва и вода издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија
  4. Лабораториски наод од анализа на употребениот семенски материјал или друг материјал за сеење/садење, почва и вода издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија
  5. Вариетет на Cannabis хербата и нејзин дел (херба, цвет, лист и др.) кој завршува во транспортно пакување
  6. Лиценци, сертификати, акредитации кои ги поседува правното лице коe е дел од процесот во однос на одгледување на Cannabis (GACP) и сите последователни фази на обработка на хербата до доведување до сушена растителна маса во транспортно пакување (задолжителен е сертификат за усогласеност со начелата на Добра Производна Пракса – GMP, издаден од МАЛМЕД, предност се имплементирани ISO стандарди и сертификат за усогласеност со EU GMP нормите за соодветните активности).
  7. Спецификација за квалитет на сушена растителна маса (параметарот “Губиток со сушење” да изнесува < 10%) и лабораториски наод, издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија
  8. Сертификати за сообразност на контактниот паковен материјал за соодветната намена
  9. Расположлива документација: сертификати/спецификации во однос на следливост на условите на чување и транспорт на метеријалот во сите фази (GDP, релевантни ISO стандарди)

При поднесувањето на апликацијата потребно е да се достави примерок за физичко-хемиска анализа на билката со цел повторно одредување на процентуалниот состав на истата. Од добиениот резултат ќе зависи понатамошното договарање околу условите и деталите за соработка (договорени количини и цени).

 

Контакт лице:            Маја Аневска тел.: +38970331490

mail: maja.anevska@replek.com.mk

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

РЕПЛЕК АД
КАНОИЛ

Работни часови

Пон. - Пет. / 8.00 - 16.00