fbpx
Реплек Фарм

КОНТАКТ

Вашето Здравје, Наша Обврска

Реплек Фарм

Контактирајте Нé

Контактирајте го соодветниот сектор

Советник на Генерален Директор - Даница Зимбакова

Е-маил: Danica.Zimbakova@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 750
Факс: +389 (0)2 30 85 554

Советник на Генерален Директор – Гордана Трендовска Серафимовска

Е-маил: Gordana.Trendovska.Serafimovska@replek.com.mk
Тел: ++ 389 (0)2 30 88 786
Факс: ++ 389 (0)2 30 85 554

СЕКТОР КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ Директор - Ирена Славевска

Е-маил: Irena.Slavevska@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 791

СЕКТОР КОМЕРЦИЈА Директор- Зорица Стојановска

Е-маил: Zorica.Stojanovska@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 750
Факс: +389 (0)2 30 85 554

СЕКТОР МЕДИЦИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ Директор - Јовица Гаџовски

Е-маил: Jovica.Gadjovski@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 739

СЕКТОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ Директор - Сања Милошевиќ

Е-маил: Sanja.Milosevic@replek.com.mk
Тел: +389 (0) 2 30 88 716

СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО Директор - Билјана Несторовска Ѓошевска

Е-маил: Biljana.Nestorovska.Gjosevska@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 797

СЕКТОР НАБАВКА Директор – Милена Јаничевиќ Христова

Email: Milena.Janicevic@replek.com.mk
Phone: +389 (0)2 3088 773
Telefax: ++389(0)2 30 85 554

СЕКТОР РАЗВОЈ И ИСТРАЖУВАЊЕ Директор - Лилјана Макрадули

Е-маил: Liljana.Makraduli@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 776

СЕКТОР РЕГУЛАТОРНИ АКТИВНОСТИ Директор - Светлана Нечева

Е-маил: Svetlana.Neceva@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 782

СЕКТОР ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ Директор - Томислав Димовски

Е-маил: Tomislav.Dimovski@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 733

СЕКТОР ФИНАНСИИ Директор - Сузана Милошевска

Е-маил: Suzana.Milosevska@replek.com.mk
Теч: +389 (0)2 30 88 731

ПРАВЕН СЕКТОР Директор - Александар Томовски

Е-маил: Aleksandar.Tomovski@replek.com.mk
Тел: +389 (0)2 30 88 738

Адреса

Козле 188, Скопје

Телефон

+389 2 3081343

Е-маил

info@replek.com.mk

Поставете прашање

12 + 8 =

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

REPLEK AD
KANOIL

 

Работни часови

Пон. – Пет. / 8.00 – 16.00

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА, ПРОДОЛЖЕТЕ КОН ИСТАТА.

You have Successfully Subscribed!