fbpx
процеси

Осигурување на квалитет

Реплек Фарм работи по принципите на Европската Добра производна пракса (ЕУ GMP), водичите на ICH (Интернационална конференција за хармонизација), PIC’S (Scheme за соработка во фармацевтска инспекција), WHO (Светската здравствена организација), меѓународните стандарди (ISO), стандардот за управување со животната средина ISO 14001: 2004 (прв сертификат од 03.2008 година, издаден од SGS – Швајцарија).

Ги почитуваме и унапредуваме основните еколошки аспекти во однос на бучава, отпад, прашина и максимално ја рационализираме потрошувачката на енергија, вода и останатите природни ресурси.

Наша цел е заштита и континуирано подобрување на квалитетот на живот и животната средина, како морална посветеност кон сегашната и иднината генерации.

Процеси

Контрола на Квалитет

Нашите лаборатории се опремени со најсовремени, софистицирани инструменти, со цел да се задоволат потребите на современите трендови во фармацијата.

Инвестиравме и во опремување на модерна лабораторија за микробиолошка контрола на квалитетот, која е организирана според најновите ЕУ GMP стандарди, која ни овозможува интеграција со глобалните трендови во производство на лекови.

Реплек Фарм

Сертификати

Сертификат 1

Сертификат 1

Сертификат 2

Сертификат 2

Сертификат 3

Сертификат 3

Сертификат 4

Сертификат 4

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА

СТРАНИЦАТА Е СЕУШТЕ ВО ИЗРАБОТКА, ПРОДОЛЖЕТЕ КОН ИСТАТА.

You have Successfully Subscribed!