fbpx

Аценокумарол

Acenocoumarol
Таблети 4 mg 
ATC B01A A07
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Осетливоста кон антикоагулантните лекови варира од пациент до пациент, а може да се менува и во тек на самата терапија. Затоа, неопходно е да се вршат редовни испитувања на протромбинското време (PT) / Меѓународниот Нормализиран Однос (INR) и да се прилагоди дозата на пациентот, соодветно. Ако ова не е можно, аценокумарол не треба да се користи.
Аценокумарол треба да се применува во единечна орална доза, секој ден во исто време.

Деца

Не се препорачува примена на аценокумарол кај оваа популација.

Возрасни

Почетна доза: Ако тромбопластинското време пред почетокот на третманот е во нормални граници, се препорачува следниот распоред на дозирање:

Прв ден: почетна доза од 4 mg дневно (помали дози се потребни доколку пациентот прима хепарин). Администрација на ударна почетна доза може да не е неопходно ако PT/INR ??вредноста пред третманот е во рамките на терапевтскиот опсег.

Втор ден: 4 до 8 mg. Доколку тромбопластинското време на почетокот на терапијата е патолошко, третманот треба да се започне со поголемо внимание. Кај постари пациенти, пациенти со хепатално заболување или тешка срцева инсуфициенција со хепатална конгестија или потхранети пациенти, може да бидат потребни пониски дози на почетокот на третманот и во тек на одржување на терапијата.

Терапија на одржување: дозата на одржување на аценокумарол се разликува од пациент до пациент и мора да се одреди на основа на редовните лабораториски тестови на времето на коагулација на крвта. Прилагодувањето на дозата единствено може да се направи преку редовно следење на Quick вредноста на Меѓународниот Нормализиран Однос (INR), обезбедувајќи дозата да остане во рамките на терапевтскиот опсег.

Во зависност од пациентот, дозата на одржување обично се движи од 1 до 8 mg дневно. Пред почеток на третманот, се до времето кога коагулацијата е стабилизирана до оптимално ниво, потребно е секојдневно рутинско мерење на тромбопластинското време во болница. Примероците од крв за лабораториските тестови, треба да се земаат секој ден во исто време. INR е однос на тромбопластинското време на плазмата на пациентот и нормалното тромбопластинско време одредено за референтниот тромбопластин. Како Quick вредноста опаѓа, тромбопластинското време на пациентот се зголемува и INR расте. Терапевтскот опсег обично се движи помеѓу INR вредност од 2 до 4.5. Во овој опсег, кај повеќето пациенти нема ризик од појава на тешки хеморагиски компликации, ниту за рекуренца на тромбоза. По прекин на терапијата со аценокумарол, обично нема опасност од реактивна хиперкоагулабилност на крвта, па оттука нема потреба од постепено намалување на дозата на лекот. Меѓутоа, во екстремно ретки случаи, кај пациенти со висок ризик (пример после прележан миокарден инфаркт), прекинот на третманот треба да се одвива постепено.

Постари Лица

Доза помала од препорачаната доза кај возрасни, може да биде доволна кај постарите пациенти.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 4 mg аценокумарол.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Третман и превенција на тромбоемболиски заболувања.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Бременост. Позната хиперсензитивност кон аценокумарол и сродни кумарински деривати или на ексципиенсите на лекот. Пациенти кои не се способни за соработка (пример пациенти без надзор и сенилни пациенти, алкохоличари и пациенти со психијатриски заболувања). Сите состојби при кои ризикот од хеморагија го надминува можниот клинички бенефит, како на пример: хеморагична дијатеза и/или крвна дискразија; кратко време пред или по хируршки зафати на ЦНС, како и при офталмолошки операции или трауматизирачки хируршки зафати кои зафаќаат обемна експозиција на ткиво; пептички улкус или хеморагија во гастроинтестиналниот тракт, урогениталниот тракт или респираторниот систем, цереброваскуларно крварење; акутен перикардитис; перикардијална ефузија; инфективен ендокардитис; тешка хипертензија (како резултат на окултни ризици); тешко хепатално или ренално заболување; и во случаи на зголемена фибринолитичка активност која се јавува по операција на белите дробови, простата или утерус.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 20 таблети од 4 mg во блистер пакување.