fbpx

Диклофенак Форте
Диклофенак Ретард

Diclofenac
Филм-обложени таблети 50 mg
Филм-обложени таблети 100 mg
ATC M01AB05
Се издава на рецепт

Се наоѓа на позитивна листа на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Несаканите дејства може да се минимизираат со примена на најниската ефективна доза, во најкраток временски период, потребна за контрола на симптомите.
Таблетите се наменети за перорална примена.

Возрасни и Деца над 14 Години

Вообичаена доза е 50-150 mg дневно, во две или три поделени дози. За одржување на ефектот обично се доволни 100 mg на ден, и тоа 2 пати на ден по 50 mg или еднаш на ден ретард таблети од 100 mg. Препорачаната максимална дневна доза на диклофенак е 150 mg.

Посебни Популации

Постари пациенти Иако фармакокинетиката на диклофенак не е клинички значајно променета, нестероидните антиинфламаторни лекови треба претпазливо да се применуваат кај постари пациенти, бидејќи повеќе се подложни на појавата на несакани дејства. Кај постари пациенти со нарушено здравје или мала телесна тежина се препорачува примена на најниската ефективна доза и мониторирање поради можноста од појава на гастроинтестинално крварење во тек на третманот со НСАИЛ.

Ренално Оштетување

Диклофенак е контраиндициран кај пациенти со тешко ренално оштетување. Не се спроведени посебни студии кај пациенти со ренално оштетување, според тоа, нема посебни препораки во однос на прилагодување на дозата. Потребна е претпазливост при примена на диклофенак кај пациенти со благо до умерено ренално оштетување.

Хепатално Оштетување

Диклофенак е контраиндициран кај пациенти со тешко хепатално оштетување. Не се спроведени посебни студии кај пациенти со хепатално оштетување, според тоа, нема посебни препораки во однос на прилагодување на дозата. Потребна е претпазливост при примена на диклофенак кај пациенти со благо до умерено хепатално оштетување.

Педијатриска Популација

Деца (на возраст од 1-14 години) со јувенилен хроничен артритис: 1-3 mg/kg на ден во поделени дози. Диклофенак форте и Диклофенак ретард филм-обложените таблети не се наменети за примена кај деца под 14 годишна возраст.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

Една Диклофенак форте филм-обложена таблета содржи 50 mg диклофенак натриум, помошни супстанции.
Една Диклофенак ретард филм-обложена таблета содржи 100 mg диклофенак натриум, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Возрасни и постари пациенти:
Ублажување на болка и воспаление кај различни состојби, вклучувајќи:
• Артритични состојби: ревматоиден артритис, остеоартритис, анкилозирачки спондилитис, акутен гихт;
• Акутни мускулно-скелетни нарушувања како што се периартритис (пример замрзнато рамо), тендинитис, тендосиновитис, бурзитис;
• Други болни состојби како последица од траума, вклучувајќи фрактура, болка во долниот дел на грбот, изместување (шинување), истегнување, дислокација, ортопедски, дентални и други помали хируршки интервенции.
Деца (на возраст од 1-14 години): јувенилен хроничен артритис.
Диклофенак форте и Диклофенак ретард филм-обложените таблети не се наменети за примена кај деца под 14 годишна возраст.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

• Хиперсензитивност кон активната супстанција или било која од помошните супстанции на лекот.
• Активен гастричен или интестинален улкус, крварење или перфорација.
• Историја на гастроинтестинално крварење или перфорација, поврзани со претходна примена на НСАИЛ.
• Активен пептички улкус или историја на рекурентен пептички улкус или гастроинтестинално крварење (две или повеќе различни епизоди со потврдена улцерација или крварење).
• Последниот триместар од бременоста .
• Тешка срцева, хепатална и ренална инсуфициенција .
• Како и останатите нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ), диклофенак е контраиндициран кај пациенти кај кои после примена на ибупрофен, ацетилсалицилна киселина или други НСАИЛ, се јавиле хиперсензитивни реакции (на пример астма, уртикарија, ангиоедем или акутен ринитис).

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 филм-обложени таблети од 50 mg (3 блистера x 10 филм-обложени таблети).
Кутија со 20 филм-обложени таблети од 100 mg (2 блистера x 10 филм-обложени таблети).