fbpx

Омепразол

Omeprazole
ATC A02B C01

Гастрорезистентни капсули 20 mg

Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Возрасни:

За лекување на симптоми на гастроезофагеална рефлуксна болест:

 • Препорачаната доза е 20 mg еднаш на ден во тек на 4-8 недели. Терапијата може да се продолжи со 40 mg за дополнителни 8 недели.
 • Препорачаната доза на одржување е 10 мг еднаш на ден.
 • Ако слузницата не е оштетена, вообичаената доза е 10 мг еднаш на ден.

За лекување на дуоденален улкус:

 • Препорачаната доза е 20 mg еднаш на ден во тек на 2 недели, продолжувајќи со истата доза за дополнителни 2 недели доколку има потреба.
 • По потреба дозата може да се зголеми на 40 mg еднаш на ден во тек на 4 недели.

За лекување на улкус во желудникот:

 • Препорачаната доза е 20 mg еднаш на ден во тек на 4 недели, продолжувајќи со истата доза за дополнителни 4 недели доколку има потреба.
 • Дозата може да се зголеми на 40 mg еднаш на ден во тек на 8 недели.

Превенција на дуоденални и желудечни улкуси:

 • Препорачаната доза е 10 mg или 20 mg еднаш на ден. Дозата може да се зголеми до 40 mg еднаш на ден.

За лекување на дуоденални и желудечни улкуси предизвикани од НСАИЛ:

 • Препорачаната доза е 20 mg еднаш на ден за 4-8 недели.

Превенција на дуоденални и желудечни улкуси при терапија со НСАИЛ:

 • Препорачаната доза е 20 мг еднаш на ден.

Третман и профилакса на инфекција со Helicobacter pylori:

 • Препорачаната доза е 20 mg два пати на ден во текот на една недела.

Третман на Золингер-Елисон-ов синдром:

 • Препорачаната доза е 60 мг на ден.

Употреба кај деца и адолесценти

Лекување на симптоми на гастроезофагеална рефлуксна болест:

 • Деца над 1 година и со телесна тежина над 10 кг може да земат Омепразол. Дозата за деца се базира на тежината на детето и лекарот ќе одлучи точна доза.

Лекување и профилакса на инфекција со Helicobacter pylori:

 • Деца на возраст над 4 години може да земаат Омепразол. Дозата за деца се базира на тежината на детето и лекарот ќе одлучи точна доза.

Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

Секоја гастро-резистентна капсула содржи 20 мг омепразол, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Омепразол спаѓа во група на лекови наречени „инхибитори на протонска пумпа“. Го намалува лачењето на киселина во желудникот и е индицирано за третман на:

Кај возрасни:

 • Гастро-езофагеална рефлуксна болест,
 • Дуоденални или гастрични улкуси.
 • Третман на ГИТ инфекции со ‘Helicobacter pylori’.
 • Профилакса и третман на улкуси предизвикани од НСАИЛ.
 • Золингер-Елисон-ов синдром.

Кај деца:

Деца над 1 година и 10 кг

 • Гастро-езофагеална рефлуксна болест.

Кај деца, симптомите може да вклучуваат и регургитација, повраќање и слабо зголемување на телесната тежина.

Деца над 4 години и адолесценти

• ГИТ инфекции со ‘Helicobacter

КОНТРАИНДИКАЦИИ

ОМЕПРАЗОЛ е контраиндициран кај пациенти алергични на омепразол или на која било друга состојка во лекот, пациенти алергични на инхибитори на протонска пумпа (на пр. пантопразол, лансопразол, рабепразол, есомепразол) и пациенти кои земаат лек кој содржи нелфинавир (се користи за ХИВ инфекција).

ПАКУВАЊЕ

Кутија со пластичен сад со 15 гастро-резистентни капсули од 20 мг.