fbpx

Тримоксазол®

Sulfamethoxazole + trimethoprim
Таблети  (400 mg+80 mg)
Сируп (200 mg+40 mg)/5 ml
ATC J01E E01
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Третманот со Тримоксазол® треба да трае најмалку 5 дена, односно треба да продолжи се додека пациентот е без симптоми во период од 2 дена. Ако по 7 дена терапија не настане клиничко подобрување, пациентот треба да се преиспита.

За да се минимизира можноста од појава на гастроинтестинални нарушувања, подобро е Тримоксазол® да се зема со храна или пијалок.


Ворасни и деца над 12 години: 2 таблети наутро и две таблети навечер.

Деца од 6 до 12 години: 5 ml сируп наутро и 5 ml сируп навечер.

Деца од 6 месеци до 5 години: 5 ml сируп наутро и 5 ml сируп навечер.

Деца од 6 недели до 5 месеци: 2,5 ml сируп наутро и 2,5 ml сируп навечер.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм, помошни супстанции.
5 ml сируп содржи 200 mg сулфаметоксазол и 40 mg триметоприм, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

ТримоксазолÒ треба да се користи само кога по одлука на лекар, придобивката од третманот го надминува можниот ризик; треба да се земе во предвид примената на еден ефективен антибактериски лек. Ин витро осетливоста на бактериите кон антибиотици, варира зависно од географската местоположба и со тек на времето; при изборот на антибиотска терапија секогаш треба да се земе во предвид локалната ситуација.
1) Третман и профилакса (примарна и секундарна) на инфекции предизвикани со Pneumocytosis jiroveci (P. carinii) кај возрасни и деца.
2) Третман и профилакса на токсоплазмоза, третман на нокардиоза.
3) Третман на инфекции на уринарниот тракт и акутна егзацербација на хроничен бронхитис, каде постои евиденција за бактериска осетливост кон Ко-тримоксзол и постои добра причина да се претпочита примената на оваа комбинација.
4) Третман на акутен отитис медиа каде постои добра причина да се претпочита примената на оваа комбинација.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

– Позната преосетливост на триметоприм, сулфонамиди или било која составна компонента на лекот.
– Бременост – особено во периодот пред раѓање.
– Тешка хепатална инсуфициенција или значајно хепатално паренхиматозно оштетување, жолтица.
– Сериозни хематолошки пореметувања и порфирија.
– Тешка ренална инсуфициенција каде не можат да се вршат повторени мерења на плазма концентрацијата.
– Тримоксазол
Òне треба да се дава кај новороденчиња во првите 6 недели, освен за третман/профилакса на Pneumocytosis jiroveci (Р carinii) кај доенчиња на возраст од четири недели или поголеми.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со пластично шише со пластично капаче безбедно за деца, со 120 ml сируп од (200 mg+40 mg)/5 ml.